De realisatie ter plaatse is nog steeds belangrijk. Deze eerder klassieke technologie is bij ieder project het fundament voor een bedrijfszekere en onderhoudsvriendelijke exploitatie. Materialen en werkmethoden, evoluerende technieken, gewijzigde of uitgebreide reglementering, veiligheids- en milieuaspecten zijn de steeds terugkerende thema's bij individuele of groepsopleidingen. Deze permanente vorming is een must. Onze dagelijkse aanwezigheid in de staal- en automobielindustrie, voedings-, rubber- of scheikundige bedrijven, hightechproductie, enz., vereist kennis en inzet.